WEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst bij By Myrna Productions BV via onze website studiopets.com. Deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten en zijn niet van toepassing op detailhandelaren of bedrijfseigenaars/bedrijven.

 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud ervan.

ARTIKEL 2: CONTACTGEGEVENS

Naam: By Myrna Productions BV 
Geregistreerd op: Aalsmeerderweg 283-1, 1432 CN Aalsmeer Nederland
 
Bezorgadres voor retourzendingen: Aalsmeerderweg 283-1, 1432 CN Aalsmeer Nederland
 
Telefoonnummer: +31 297349789
 
KVK: 70628343 
BTW-nummer: NL858401447B01

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST, PRIJS EN BETALING

 1. De overeenkomst wordt gesloten wanneer u een bestelling plaatst via de website en een bevestiging van uw bestelling per e-mail naar u is verzonden.

 2. By Myrna Productions BV behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:

        De door u ingevoerde informatie is onjuist of onvolledig en ook als By Myrna Productions BV twijfelt aan de juistheid van deze informatie.

        U hebt niet voldaan aan een eerdere betalingsverplichting.

        U hebt de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en/of u bent er niet in geslaagd om een ​​eerdere bestelling op te halen.

        Het door u opgegeven afleveradres bevindt zich in een land waar Studio Pets producten niet worden geleverd.

        Studio Pets zal u zo snel mogelijk op de hoogte stellen als uw bestelling is niet geaccepteerd.

 1. De op de website aangegeven prijs op het moment van betaling is een totale prijs van alle producten, inclusief verzendingskosten en belastingen van toepassing in de Europese Unie.

 2. Om uw bestelling te betalen, kunt u een van de betalingsopties kiezen die Studio Pets aanbiedt

 3. Bij bestellingen buiten de Europese Unie, kunnen extra toeslagen en/of belastingen van toepassing zijn. Deze toeslagen en/of belastingen worden uitdrukkelijk niet meegerekend in de totale prijs vermeld in paragraaf 2 van dit artikel. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw eigen rekening en risico.

 1. Studio Pets kan niet aan een aanbieding op haar website worden gehouden als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, of een deel daarvan, een duidelijke fout of schrijffout bevat, zoals een ongebruikelijk lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met By Myrna Productions BV als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

  ARTIKEL 4: LEVERING

 1. Studio Pets zal haar uiterste best doen om uw bestelling zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling te verwerken en af ​​te leveren. Een door By Myrna Productions BV aangegeven leveringstermijn is indicatief. De leveringsdata die op de website worden vermeld, zijn gebaseerd op omstandigheden die bij Myrna Productions BV bekend waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van externe factoren, zoals de gekozen betalingsmethode, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leverdatums kunnen ook worden gewijzigd als u uw bestelling wijzigt.

 2. U bent verplicht om al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om By Myrna Productions BV in staat te stellen uw bestelling op tijd af te leveren. Als u niet meewerkt zoals beschreven in dit artikel 4 lid 2, behoudt By Myrna Productions BV zich het recht voor om de producten niet te leveren.

 3. Je bestelling wordt afgeleverd op het afleveradres of ophaalpunt dat je hebt aangegeven op de website van By Myrna Productions BV.

 4. Het eigendom van de bestelde producten wordt aan u overgedragen op het moment dat By Myrna Productions BV uw betaling voor de door u bestelde producten heeft ontvangen.

 5. By Myrna Productions BV zal haar uiterste best doen om de bestelde producten compleet en in goede staat te leveren. In het geval dat de geleverde producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

  ARTIKEL 5: trouwe reproductie & Levensduur

 1. Studio Pets zal haar uiterste best doen om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website - op het moment dat het product wordt besteld - kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden beschrijft hoe u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken.

 2. De levensduur van de producten die Studio Pets op haar website aanbiedt, is afhankelijk van het materiaal van de producten, de manier waarop en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en de hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de wasinstructies in acht te nemen.

ARTIKEL 6: bedektijd EN herroepingsRECHT

 1. Als u niet tevreden bent met uw bestelde product(en), kunt u de overeenkomst ontbinden binnen een bedenktijd van veertien (14) dagen na ontvangst van het product in kwestie zonder opgave van redenen (herroepingsrecht).

 2. De bedenktijd begint op de dag nadat u het product hebt ontvangen.

 3. Als u van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, dient u de instructies van By Myrna Productions BV op te volgen die u kunt raadplegen via de website www.studiopets.com. We willen u vragen om het product of de producten in de originele verpakking zo snel mogelijk terug te sturen en dit in elk geval binnen veertien (14) dagen nadat ze zijn geleverd. Het product of de producten in kwestie kunnen naar het adres worden gestuurd voor het retourneren van producten genoemd in artikel 2. lid 3.

 4. Om de terugbetaling te verwerken, dient By Myrna Productions BV op de hoogte te worden gesteld van uw wens om de goederen te retourneren per e-mail aan info@bymyrna.com . Dit moet worden gedaan voordat de goederen worden teruggestuurd. Alle geretourneerde artikelen die niet van tevoren aangemeld zijn bij By Myrna Productions BV, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

 5. Na ontvangst zal By Myrna Productions BV de producten inspecteren om te zien of u in aanmerking komt voor een terugbetaling. Producten die zijn gebruikt, gewassen, beschadigd en/of niet de originele verpakking en labels hebben, komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Producten die zijn gekocht in de uitverkoop komen ook niet in aanmerking voor terugbetaling.

 6. Als een product in aanmerking komt voor een terugbetaling, stuurt By Myrna Productions BV u per e-mail een bevestiging van de terugbetaling. By Myrna Productions BV betaalt het betaalde bedrag voor het product terug binnen achtentwintig (28) dagen nadat de terugbetalingsbevestiging is verzonden. De initiële verzendkosten en de kosten voor het retourneren van de producten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

 7. By Myrna Productions BV betaalt alleen het bedrag voor het product terug. De verzendkosten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

  ARTIKEL 7: PRIVACY

 1. By Myrna Productions BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw gegevensverwerking. U kunt onze privacyverklaring raadplegen op de website studiopets.com

  ARTIKEL 8: behandeling VAN KLACHTEN

 1. By Myrna Productions BV zorgt ervoor dat het bestel- en leveringsproces probleemloos verloopt. Als u nog steeds een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden.

 2. We streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen By Myrna Productions BV en u gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

 2. De bevoegde rechtbank van Amsterdam is exclusief bevoegd voor het geval dat een geschil niet in der minne kan worden geschikt.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Door Myrna Productions BV kan op elk moment deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht als de gewijzigde versie is gepubliceerd op de website van By Myrna Productions BV: www.studiopets.com. We verwachten dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt wanneer u producten op de website koopt.